Föreningsdokument

 

Nästa styrelsemöte är 211005 via Zoom.

 

Här hittar du SFLK:s senaste protokoll och mötesanteckningar:

 

 

De nuvarande aktuella stadgarna kan du se här.

Det finns ett förslag till uppdatering av stadgarna som antogs av årsmötet 201017. Om även årsmötet 2021 väljer att godkänna dem så blir detta de nya stadgarna.

Här finner du länkar till äldre årsmötes och styrelseprotokoll.

Mer om vår certifiering hittar du här.