Rubrik 1

Handledning – Utbildning – Terapi

Erbjuder du lösningsfokuserat professionellt stöd?

Via SFLK har du möjlighet att skriva in dig på vår förteckning över lösningsfokuserade handledare, utbildare, terapeuter, coacher eller organisationskonsulter.

Du kan självfallet finnas under mer än en av dessa rubriker. Kravet är naturligtvis att du arbetar lösningsfokuserat. Du kan anmäla dig genom att svara på dessa frågor och skicka in till SFLK.

Den årliga kostnaden för att skriva in sig på vår förteckning är 300:- för en kategori och ytterligare 300:- om du vill vara med i flera kategorier (alltså max 600:- totalt).

SFLK är förmedlare av denna information och tar inget ansvar för eller lämnar garantier för uppdragsgivare eller uppdrag.

Varje person som erbjuder professionellt stöd tar ansvar för att lämna sanningsenliga uppgifter.

Vi litar också på att var och en som anlitar någon av de som finns i denna förteckning att göra sin egen bedömning.

Klicka här om du söker någon och klicka här om du vill erbjuda dina tjänster.