Lösningsfokuserade Länkar av intresse

Olika länkar som kan vara av intresse för oss som är intresserade av det lösningsfokuserade tankesättet:

 

Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttids(terapi), SFLK, har du redan hittat. www.sflk.se 

Europeiska föreningen EBTA, hittar du på www.ebta.eu

Nästa års världskonferens i Frankfurt 16-18/9 2022 sfworldconference.org

På SIKTs hemsida, sikt.nu, som drivs av Harry Korman hittar du mycket bra lösningsfokuserat material, aktuella utbildningar och många intressanta länkar inte minst nu i höst en workshop IRL med Haesun Moon 18-19 okt Transforming dialogue

 

Lösningsinriktad Pedagogik; mycket om lösningsfokuserat arbete speciellt i skolan, dessutom så arrangerar de ihop med SFLK och Verti SFLK:s konferens i Stockholm 20-21/11 2021 "Lösningsfokus i tiden" lip4u.se

Verti; Ansvarar för Ben Furmans arbete i Sverige. Arrangerar ihop med SFLK och  LiP4u SFLK:s konferens 2021 i Stockholm 20-21/11 2021 "Lösningsfokus i tiden" verti.se

 

Waitong Utbildning erbjuder olika utbildningar inom lösningsfokus och FIT, Feedback Informed Treatment bland annat streamade on demand utbildningar och olika arrangemang med Scott Miller. waitong.se

 

L.

k

sflklogga_högupplöst.jpg