Lösningsfokuserade Länkar av intresse

Olika länkar som kan vara av intresse för oss som är intresserade av det lösningsfokuserade tankesättet:

 

Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttids(terapi), SFLK, har du redan hittat. www.sflk.se 

På SIKTs hemsida hittar du många intressanta länkar 

SFLK - En Lösningsfokuserad Förening >

Sidan är under konstruktion, all feedback mottages med tacksamhet!

SFLK - Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi - ett forum och en förening för möten, samverkan, och utveckling mellan människor intresserade av det lösningsfokuserade tankesättet oavsett utbildning, yrke, metod och klientgrupp.

Prenumerera på vårt medlemsblad

KONTAKT >

E: info@sflk.se

SFLKs hemsida sköts av

Waitong Utbildning
Proudly created with Wix.com