top of page
Sök
  • Skribentens bildWaitong

Nya spännande kurser och event i vårt kalendarium

Mer info hittar du här


SFLK utlyser ett extra årsmöte för fyllnadsval till styrelsen, bland annat söker vi en ny ordförande.

Varmt välkomna till ett extra årsmöte för Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi. Huvudfrågan vi har kvar att behandla är punkten ”Val av styrelse”. Mötet sker digitalt via Zoom tisdagen den 8 februari, kl 18.00. Väl mött och ta hand om er tills vi ses.

Länk för dator/padda:

Mötes ID: 854 3616 7052

Lösenord: 947077

Om du vill komma in via telefon, slå 08 5052 0017

Bästa hälsningar,

Jonas Wells

Ordförande

SFLK

SF Creative Silence Workshop

Favorit i repris - Welcome to a continuing of a unique solution-focused experiment:

SF Creative Silence Workshop

Inspired by stories of people getting together silently to read, write and think while learning, Anton Stellamans (Belgium) and Jonas Wells (Sweden, SFLK) are offering spaces for engaging with the most important resource available to us – you and your resources.

The space is created with very few rules: 1. We work on something related to solution-focused practice (reading, writing, watching, thinking, drawing, meditating, composing, a project or any other creative work…) 2. We work in silence with all our microphones turned off (and no talking even in the chat) and preferably with our videos turned on 3. After exactly 90 minutes we engage with each other and share, if you like to, what are you particularly happy about what is emerging for you.

We started doing monthly SF Creative Workshops in May 2020 and we are encouraged to keep this experiment going. We have therefore scheduled one workshop per month March through June 2022 with a very special occasion on SF World Day, May the 3rd. Please join any or all of them 😊:

Friday 11th of March at 14.00-16.00 CET (Central European Time)

Friday 8th of April at 14.00-16.00 CET (Central European Time)

Tuesday 3rd of May (SF WORLD DAY) at 14.00-16.00 CET (Central European Time)

Friday 3rd of June at 14.00-16.00 CET (Central European Time)

Zoom link for all times https://us06web.zoom.us/j/88494022316?pwd=UmZvS05ZMWNQeXk5RW5EblJ0RHpXUT09 Meeting ID: 884 9402 2316 Passcode: 083167

No registration necessary and also free of charge. Our Zoom account enables max 100 participants. We would love to see you there – and please help us get this invitation to others. A smile and a warm welcome is guaranteed to all!

Anton Stellamans & Jonas Wells

220207-10 Scott Miller - omgjort till Streaming pga Corona

I nuläget ser diplomeringsdagarna ut att kunna genomföras som planerat, om inte så blir streamingen på samma tid och dag, 6/2 beslutar vi hur det blir. Det går bra att redan nu kostnadsfritt omboka till streaming 7/3 eller 17/3

7/2 13.00- 16.00 Streaming med Scott Miller

8/2 13.00- 16.00 Streaming med Scott Miller

9/2 13.00- 16.00 Streaming med Scott Miller

10/2 13.00- 16.00 Streaming med Scott Miller

7/3 09.00-16.00 streamad Diplomeringsdag som planerat

8/3 09.00-16.00 Diplomeringsdag IRL på Kockums Fritid i Malmö som planerat

10/3 09.00-16.00 Diplomeringsdag lRL på Zitabiografen i Stockholm som planerat

17/3 09.00-16.00 streamad Diplomeringsdag som planerat

Streamad FIT Diplomutbildning; 29/3, 29/4 & 1/6

Efter utbildningen kommer deltagarna ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att använda FIT; ORS-SRS i klientarbete.

Tre dagar (29/3, 29/4, 1/6) med 4 timmar via Zoom varje dag, 10.00-15.00, samt hemuppgifter mellan gångerna. Kursen motsvarar min tre dagars diplomutbildning IRL, beräknad total tidsåtgång inklusive hemuppgifter 20–24 timmar.

I kursen ingår också en timmes personlig FIT-handledning via Zoom.

Inga förkunskaper nödvändiga.

Sista anmälningsdag 15/3, Anmälan via min blankett

Pris: 4000 kr (+ moms)

Mer info på waitong.se

Waitong Utbildning erbjuder arbetsplatsförlagda och streamade utbildningar, handledning och rådgivning inom lösningsfokus och FIT i hela Sverige. Dessutom streamad distansutbildning on demand, börja när du vill och gör sen kursen helt i din egen takt när det passar dig.

Sikt; Jocelyne och Harry Korman presenterar; Kursprogram 2022

  • Baskurs 3-dagar med Harry Korman 7-9 februari 2022 i Malmö

  • Fördjupningskurs 2+2 dagar med Harry och/eller Jocelyne Korman 19-20 april och 9-10 maj 2022 i Malmö

  • Haesun Moon – Transforming dialogue 16-17 maj 2022 i Malmö

  • 5-day intensive Signs of Safety med Andrew och Pene Turnell från Australien. 25-29 april 2022. Hotell St Jörgen Malmö

​​

Mer information och anmälan på sikt.nu

Vertis Kommande kurser våren 2022

För första gången i Stockholm - Utbildning i Supportgrupper med Jessica Schmidt

Stockholm 23-24/5

Mobbning eller annan kränkande behandling är en av de främsta orsakerna till att barn mår dåligt i skolan och i värsta fall stannar hemma. Det är därför viktigt för elever, föräldrar och skolor att finna metoder för att hantera dessa problem.

Supportgrupp-metoden har utvecklats av Sue Young, lärare från England. Metoden används i flera länder och med mycket bra resultat. Det är en evidensbaserad metod som visar att mobbningen kan upphöra i 94% av fallen redan efter ett par veckor. Den senaste rapporten i Sverige kommer från Västerås stad (2015). En ny forskningsrapport kommer till sommaren från Oslo storstadsuniversitet men redan nu kan man påvisa goda resultat på både på individ- och gruppnivå. Jessica Schmidt har utbildat de skolor som deltar i forskningen. Hon har även utbildat en hel del skolor i Sverige. Jessica har, som skolkurator och biträdande rektor i Malmö, egna erfarenheter av cirka 80 elevärenden där hon har tillämpat Supportgrupp-metoden med framgång.

Metoden skapar ett bra samarbetsklimat, skapar framtidshopp på skolan och hjälper elever att trivas och att känna sig trygga i skolan.

Två-dagarskurs i Stockholm med rubriken - Ett Samtal i Taget

Stockholm 10-11/5

Psykoterapiforskning har visat att ett förvånande stort antal klienter drar nytta av ett enda besök. Baserat på dessa undersökningsresultat har under de senaste 30 åren utvecklats ett nytt psykoterapibegrepp, känt inom psykoterapilitteraturen som Single Session Therapy (SST) som på svenska kallas för Ett Samtal i Taget (ESiT). Flera metaanalyser som publicerats under senare år om SST har visat att det är en verkningsfull och kostnadseffektiv behandlingsform för många slags psykiska problem och livskriser.

Under utbildningsdagarna kommer deltagarna att bekanta sig med Ett Samtal i Tagets principer, få en förståelse för de gemensamma faktorer som förklarar effektiviteten hos olika psykoterapi-inriktningar och genom praktiska övningar och rollspel lära sig hur man skapar terapeutiska samtal som kan hjälpa klienter på bara en – eller få gånger.

Utbildare: Psykologen Martin Söderquist (författare till boken Ett Samtal i Taget) och psykiatrikern Ben Furman.

Verti AB erbjuder lösningsfokuserade samtal för barn/ungdomar, familjer och skolpersonal samt arrangerar föreläsningar och utbildningar med psykiater Ben Furman m.fl. För mer information maila till stefan@verti.se

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page