Vem är vi?

Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi

 

är  ett svenskt forum för möten, samverkan, och utveckling mellan människor intresserade av lösningsfokus i olika sammanhang och en tydlig samverkanspart, en remissinstans i aktuella frågeställningar som berör lösningsfokuserad praxis i olika sammanhang. OBS att ordet korttidsterapi i namnet inte är en begränsning till terapi. Det är ett sätt att hedra ursprunget och Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras kolleger på Brief Family Therapy Center i Milwaukee som beskrev det här sättet att arbeta med människor. SFLK är en förening för alla som använder lösningsfokuserad praxis oavsett om de är lärare, terapeuter, socialarbetare, präster, coacher, chefer, organisationskonsulter etc.

 

Det första konstituerande medlemsmötet var i Göteborg den 2/4 2011.

Föreningens ändamål och syfte är att verka för den lösningsfokuserade korttidsterapins utveckling och främjande i Sverige genom:

  • att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom den lösningsfokuserade korttidsterapin och dess gränsområden

  • att främja spridning av vetenskapliga och eljest användbara arbeten genom publikationer och konferenser

  • att representera den lösningsfokuserade korttidsterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågor som rör detta

  • att verka för spridning och information om den lösningsfokuserade korttidsterapin som behandlingsmetod

  • att främja kontakterna mellan de, inom den lösningsfokuserade korttidsterapin, verksamma inom och utom Sverige

  • att verka för att svenska och nordiska kongresser kommer till stånd

 

Våra stadgar och andra föreningsdokument hittar du här

 

Vår Facebooksida hittar du här

 

Medlemskapet kostar 0:- Anmäl dig här

Vad har vi gemensamt? - Det lösningsfokuserade tankesättet

Vad är Lösningsfokus?

Lösningsfokus är en evidensbaserad samarbetsmodell som tar klientens vilja och kompetens för given. Fokus är på klientens mål, önskade framtid, tidigare framgångar, styrkor och resurser. I dialog med klienten bygger man lösningar, snarare än att gräva i problem.

Metoden är uppfunnen - beskriven av Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras medarbetare på BFTC, Brief Family Therapy Center, Milwaukee, USA.

SFLK är aktiva medlemmar i EBTA, European Brief Therapy Association

Mer info här & här