SFLK Styrelse

På årsmötet 211120 beslöts att nuvarande styrelse och valberedning kommer sitta kvar till vi kan hålla ett extra årsmöte, se protokollet för mer info

Ordförande - Jonas Wells

Sekreterare - Birgitta Friberg

Kassör - Jessica Schmidt

Webbansvarig - Niklas Waitong

Ledamot - Jehona Seferi 

Ledamot - Johan Bysell

Ledamot - Per Ljungman

Ledamot - Hanna Stålarv

Adjungerad Ledamot med certifieringsansvar - Harry Korman

Revisor: Mathilda Korman & Christian Hagård

Valberedning: Aviva Holmquist & Ann Rilegård

Medlemsbladet Vår ordförande kommer bilda en redaktörsgrupp för medlemsbladet. Han kommer att vara samordnande för en grupp gästredaktörer som kommer att variera över tid. 

Tidigare styrelsemedlemmar

 

Tidigare Styrelse- och Årsmötes-protokoll