SFLK Styrelse

Ordförande - Jonas Wells

Sekreterare - Birgitta Friberg

Kassör - Jessica Schmidt

Webbansvarig - Niklas Waitong

Ledamot - Harry Korman

Ledamot - Johan Bysell

Ledamot - Per Ljungman

Ledamot - Hanna Stålarv

Revisor: Mathilda Korman & Christian Hagård

Valberedning: Aviva Holmquist & Jocelyn Korman

Medlemsbladet

Tidigare styrelsemedlemmar

 

Styrelse- och Årsmötes-protokoll

SFLK - En Lösningsfokuserad Förening >

Sidan är under konstruktion, all feedback mottages med tacksamhet!

SFLK - Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi - ett forum och en förening för möten, samverkan, och utveckling mellan människor intresserade av det lösningsfokuserade tankesättet oavsett utbildning, yrke, metod och klientgrupp.

Prenumerera på vårt medlemsblad

KONTAKT >

E: info@sflk.se

SFLKs hemsida sköts av

Waitong Utbildning
Proudly created with Wix.com