top of page

SFLK-Certifiering

Internationell Lösningsfokuserad Certifiering

 

För att bli certifierad kommer Du att behöva skicka in ett förstasamtal och ett transkript av samtalet. Samtalet skall vara 30-60 minuter långt och du behöver visa i det samtalet att du uppfyller certifieringskraven.

Du kan se en översikt av certifieringskraven på länken här. Bedömningskriterier – översiktligt

Kraven för certifiering har vår engelska systerförening (UKASFP) arbetat med i 5 år och vi har varit med i den processen sedan 2017.

När du ansöker om certifiering kommer du att få ett dokument som beskriver processen för att uppnå titeln Internationellt Certifierad Lösningsfokuserad Praktiker. Dokumentet innehåller detaljerade bedömningskriterier och en beskrivning av den process genom vilken beslut fattas om certifiering beviljas eller inte. Dokumentet innehåller också beskrivningar av de olika sätt på vilka Du kan uppfylla vart och ett av kriterierna och videolänkar med exempel på arbete som uppfyller kriterierna.

Även ansökningsblankett och checklista ingår. Detta kostar ingenting. När du bestämt dig för att du vill certifieras tar SFLK nu betalt med 2500:-. 

 

Fyll i formuläret nedan.

Februari 2020
Certifieringsgruppen

Internationell Lösningsfokuserad Certifiering

 

Nedan följande, i bokstavsordning, lösningsfokuserade praktiker har erhållit internationell SFLK-certifieringen i

Lösningsfokuserad korttidsterapi.

 

Ett arbetsprov har granskats i sin helhet av oberoende bedömare utsedda av SFLK. Bedömningskriterierna har utformats gemensamt av SFLK och The United Kingdom Association for Solution Focused Practice (www.UKASFP.org).

De har visat att de behärskar alla de färdigheter och tekniker som en behandlare behöver för att kunna genomföra lösningsfokuserad korttidsterapi och coaching.

Alexander Burevik
Beatrice Eriksson
Sussan Öster

diplom sflk.PNG
bottom of page