top of page

Forskning

Forskningsrapporter och länkar av intresse 

Mycket om aktuell forskning på Alasdair MacDonalds hemsida med sammanställningar och uppdateringar.

 

EBTA arbetar på att ta över den informationen. Här

I Journal av Systemic Therapy 2014 för Janet Beavin Bavelas och Sara Smock Jordan en viktig och intressant diskussion om vikten av att inte begränsa den empiriska forskningen enbart till randomiserade kontrollerade studier. JST 2014 Bavelas and Jordan Introduction

bättringsvägen.jpg
bottom of page